Bohemia Euroservice®
e-mail: sales@bohemia-euroservice.com   http://www.trajekty.info

MOBY LINES - skupinové podmínky

 
Genova (Janov) - Bastia
Livorno - Olbia
Bastia - Livorno
Bonifacio - S. Teresa di Gallura
Piombino - Portoferraio
Genova (Janov) - Olbia
Olbia - Civitavecchia
 
VŠEOBECNÉ SKUPINOVÉ PODMÍNKY MOBY LINES:


1. 
Všechny ceny jsou platné za osobu a jednu cestu

2.  Skupinové podmínky a slevy
Skupina
: minimálně 20 platících osob
Slevy
:  2 řidiči zdarma, na 25 plně platících osob připadá 1 osoba  na palubě zdarma (platí přístavní poplatky a korsickou daň)
Děti 4 - 11 let:  50% sleva na jízdném, platí v plné výši přístavní poplatky a korsickou daň.
Děti do 3 let  (infant): zdarma při přepravě na palubě, platí pouze přístavní poplatky a korsickou daň.

Rezervace kajut:
při rezervaci kajut je pro stanovení celkové kalkulace rozhodující aktuální stav volných kajut na lodi v den rezervace. Některé lodi nejsou vybaveny ekonomickými kajutami (Moby Drea) a lodní společnost může poptávaný počet kajut doplnit kajutami ve vyšší cenové relaci. 

3.  Tarify
Zvýhodněný A tarif BEST PRICE je platný pro všechny trasy a lze jej využít jen při včasné rezervaci až do vyčerpání míst určených k prodeji za tento tarif. Nevztahuje se  na následující termíny, ve kterých je stanoven
NORMAL TARIF:

- Trajekty na Korsiku a zpět: sobota
- Trajekty na Sardinii a zpět: víkend (pátek - neděle)
- v termínech
: 23.7.2005 – 11.9.2005
- velikonoční svátky, svatodušní svátky: 27-29. 05. 2005

TARIF B
Lodní lístky se prodávají za tento tarif na všechny trasy, nejsou-li již k dispozici žádná volná místa v A tarifu BEST PRICE.

TARIF C

Lodní lístky se prodávají za tento tarif na všechny trasy, nejsou-li již k dispozici žádná volná místa v B tarifu.

NORMAL TARIF

Lodní lístky se prodávají za tento tarif na všechny trasy, nejsou-li již k dispozici žádná volná místa v C tarifu.

4.  Opce
Opce je časový termín pro potvrzení nebo zrušení rezervace bez jakýchkoliv poplatků. Do uvedeného termínu musí být rezervace písemně potvrzena nebo zrušena. Následné zrušení a změny rezervace již podléhají storno poplatkům – viz bod 6.

a)             Trajekty na Korsiku a Sardinii:
                Rezervace za NORMAL TARIF:
                Trajekty na Sardinii a zpět: víkend (pátek - neděle)
                V termínech
: 23.7.2005 – 11.9.2005
                velikonoční svátky, svatodušní svátky: 27-29.05. 2005

bez opce, tzn. potvrzení uskutečnění trajektu v den podánÍ závazné objednávky.

Následné zrušení trajektu podléhá stornopodmínkám uvedených v bodě 6.d.

b)             Trajekty na Sardinii v ostatních termínech pro bus + cestující:
Rezervace ve zvýhodněném A tarifu BEST PRICE a tarifu B:

paluba:  potvrzení opce do 30 dnů před odplutím
kajuty:   potvrzení opce do 49 dnů před odplutím

Rezervace za
TARIF C : potvrzení opce do 49 dnů před odjezdem

c)             Trajekty na Elbu, Korsiku nebo přejezd Korsika - Sardinie pro bus + cestující:

Ve všech termínech:  potvrzení opce do 30 dnů před odplutím

Lodní lístek bude automaticky vystaven po potvrzení  každé opce - Následné změny budou provedeny za poplatek dle platných stornopodmínek a podmínEK o změně rezervace!

 5.  Jmenné seznamy
definitivním počtem cestujících pro trajekty na Korsiku a Sardinii je nutno dodat při potvrzení opce a to výhradně ve formátu excelové tabulky. Údaje o cestujících: jméno a příjmení (bez diakritických znamének), datum narození, pohlaví (M= mužské, F= ženské), státní příslušnost (CZ nebo jiná). Bez požadovaných údajů nebude seznam akceptován. Jakákoliv pozdější změna v seznamu musí být neprodleně nahlášena v rezervačním centru nebo v přístavní kanceláři.

6.  Zrušení rezervace a snížení počtu osob v  rezervaci:
Výše poplatků za zrušení rezervace či snížení počtu osob se odvíjí od aktuálního cenového tarifu platného v den nahlášení změny, nikoliv od tarifu ze dne původní rezervace.

a.) Při snížení počtu osob, kajut  nebo autobusů po uplynutí opce, budou účtovány následující poplatky:
- snížení počtu osob do 10% včetně z celkového počtu osob - bez poplatku
- více než 10% z celkového počtu osob - poplatky viz „zrušení celé skupiny“
- jestliže skupina nebude splňovat skup. podmínky (min. 20 platících osob), cena bude kalkulována z cen pro jednotlivce a za bus bude účtován poplatek ve výši 80% z ceny tarifu „ostatní  vozidla“  (viz katalog 2005)
b.) Snížení počtu kajut:
- do 30 dnů před odplutím - 10%
- 29 – 21 dnů před odplutím - 20%
- 20 a méně dnů před odplutím - 50%
c.) Zrušení autobusu:
- do 20 dnů před odplutím - bez poplatku
- 20 a méně dnů před odplutím - 20% poplatek z ceny tarifu („ostatní  vozidla“)

d.) Zrušení celé skupiny*:
- do 40 dnů před odplutím - 10%
- 39 – 7 dnŮ před odplutím - 40%
- méně než 2 dny před odplutím - 60%
- nenastoupení cesty bez předchozího zrušení - 100%

*při zrušení celé skupiny se stornopoplatky počítají z aktuálního tarifu platného v den zrušení rezervace

7.  Změna rezervace + vystavení „Ticket deposit“
- poplatek za změnu v rezervaci (datum nebo čas odjezdu)  po uplynutí opce je stanoven ve výši: EUR 10,-
- poplatek za vystavení „Ticket deposit“ je stanoven ve výši: EUR 10,- . Ticket deposit je vystavován v případě, že ke změnám rezervace dochází těsně před odjezdem a z časových důvodů není možné lodní lístek včas doručit klientovi. V takovém případě je lodní lístek k vyzvednutí v kanceláři lodní společnosti v přístavu. Nahlášení musí proběhnout přes agenturu, která lodní lístek vystavila.

8.  Vrácení peněz za nevyužité služby
Při jakékoliv změně v počtu pasažérů nebo kajut mohou být peníze vráceny pouze v případě, když tato změna bude potvrzena na lodním lístku přístavní kanceláří MOBY nebo kapitánem na lodi. Potvrzení musí obsahovat razítko a podpis výše uvedených. V případě, že lístek není opatřen podpisem a razítkem, náhrada není možná. Vrácení peněz lze uplatňovat nejpozději  4 týdny po datu zpáteční cesty. Nevztahuje se se na přístavní poplatky a korsickou daň.
 

9.  Vystavení lodního lístku
Podmínkou vystavení lodního lístku na Korsiku a Sardinii je jmenný seznam, který musí být dodán při potvrzení opce.

10.  Check-in, odbavení v přístavu
Korsika, Sardinie       min. 90 minut před odplutím lodi
Elba                         min. 60 minut před odplutím lodi
Jestliže skupina není schopna dorazit včas k odbavení, musí tuto skutečnost ohlásit telefonicky nebo faxem přístavní kanceláři MOBY Lines, jinak bude tato rezervace zrušena bez jakýchkoliv náhrad. Kontakty na přístavní agentury a rezervační centra jsou uvedeny v katalogu lodní společnosti nebo na přebalu lodního lístku.

 11.  Korsická turistická daň:
podle výnosu „l´Assembleé de Corse“ z 1.10.1992 každý pasažér podléhá této místní dani, která je stanovena:  viz. ceník (přístavní poplatky a korsická turistická daň). Tato daň je účtována za osobu (platí i pro děti v plné výši) a jednu cestu a připočítává se k ceně lodního lístku. Z této daně se neposkytuje provize.

Přístavní poplatky: platí každá osoba (včetně osob osvobozených od jízdného), cena je stanovena viz. ceník ( přístavní poplatky a daně), v průběhu sezón se může měnit.

 12.  Další podmínky

- Přepravce je povinen specifikovat délku a výšku autobusu a přívěsu.
- Cestující se musí prokázat platnými cestovními dokumenty.
- Potvrzením opce se klient zavazuje dodržovat výše uvedené skupinové podmínky a všeobecné podmínky lodní společnosti Moby lines publikované v katalogu lodní společnosti.

INFORMACE REZERVACE PRODEJ:

543 210 507
       543
210 505